Щигло Л. В. Становлення та розвиток суфіксації у сфері німецького субстантивного словотвору

  • Стаття присвячена питанню становлення та розвитку суфіксації в сфері німецького субстантивного словотвору. Застосування принципів і методів синергетичної методології для вирішення лінгвістичних проблем проливає нове світло як на мовну систему в цілому, так і на її підсистеми зокрема. Значну роль у вивченні механізмів саморегуляції словотвірної системи як відкритої нерівноважної нелінійної системи відіграє синергетика як теорія самоорганізації, яка спрямована на відкриття універсальних законів еволюції. Основну увагу в статті сфокусовано на аналізі словотвірного аспекту абстрактних іменників у давньоверхньонімецькому періоді розвитку мови. Описується генезис та семантичний спектр словотворчих суфіксів абстрактних іменників давньоверхньонімецької мови, утворених із самостійних лексем.
  • word-formation, suffixation, noun, словотвір, суфіксація, іменник, словообразование, суффиксация, существительное
  • Завантажити повну версію