Щигло Л. В. Нарис із методології дослідження мови

  • Розвиток науки і техніки відкриває нові можливості для дослідників як технічної сфери діяльності, так і гуманітарної. У статті обговорюється питання методологічних засад студіювання лінгвістичних явищ. Основна увага фокусується на корпусно-комп’ютерному підході як новому та перспективному напрямку дослідження в лінгвістичній науковій парадигмі, що відповідає вимогам часу, а не є лише тимчасовою тенденцією. Методи і підходи корпусної лінгвістики надають можливість прискорити дослідження мовних явищ, а також підвищити ефективність, достовірність і перевірку результатів обробки даних. Вони уможливлюють вирішення таких завдань, які лінгвістика попередніх століть практично не ставила через об’ємність їх виконання. Окреслюються аспекти, що підтверджують значущість та перспективність корпусних методів дослідження для вирішення проблем лінгвістики.
  • corpus research, quantitative analysis, methods, корпусне дослідження, квантитативний аналіз, методи, корпусное исследование, квантитативный анализ, методы, словообразование
  • Завантажити повну версію