Серебрянська І. М. Мовний образ освіти як ціннісний атрибут української мовної картини світу

  • Стаття присвячена актуальному фрагменту наіональної мовної свідомості – мовному образу освіти, що розглядається в контексті динамічних процесів у сучасній сфері освіти. У ній систематизовано погляди вітчизняних та закордонних науковців на мовну картину світу, визначено місце в ній мовного образу освіти з огляду на ціннісні орієнтири в суспільстві та мовну особистість.
    З’ясовано, що образ освіти в українській мові конструюється на основі органічного поєднання індивідуально-авторських поглядів і в той же час національного світосприйняття, а також лінгвістичних пошуків мовців.
    Мовний образ освіти передбачає мовну реалізацію сукупності концептів сфери освіти, які є підґрунтям для нього, це свого роду моделювання освітньої дійсності за допомогою мовних засобів. У кожного носія мови, колективу, нації під впливом екстралінгвальних чинників формується власний мовний образ, що інтегрується в систему мовно-естетичних знаків української культури. Мовний образ освіти акумулює всі значення лексичних одиниць та їх комбінацій, що репрезентують цю сферу в мові.
  • мовна картина світу, мовна особистість, цінність, мовний образ, освіта.
  • Завантажити повну версію