Серебрянська І. М. Етноспецифічні ознаки концептосфери освіти в українській мовній свідомості (на матеріалі українських народних прислів’їв та приказок)

  • Стаття присвячена питанню мовної репрезентації освітніх уявлень та традицій українського народу в текстах прислів’їв та приказок. З’ясовано давні тлумачення слів наука та освіта. Представлено розроблену автором тематичну класифікацію народних паремій, структурними елементами яких виступають слова на позначення освітніх явищ, процесів, дій. Підготовлено статистичні дані про функціонування різних тематичних груп українських народних прислів’їв та приказок про освіту. Дослідження доводить, що для українського народу здавна був притаманний потяг до знань, чітке усвідомлення необхідності навчання, сприйняття освіти як головного чинника розвитку конкретної особистості й суспільства в цілому. У дібраних текстах наголошується на важливості родинного виховання, самостійного навчання, практичної складової навчання, що сьогодні набувають надзвичайної актуальності та сповідуються як європейські принципи. Виявлені в результаті лінгвістичного аналізу паремійних текстів принципи навчання генетично закладені в українській етнічній свідомості й потребують актуалізації та подальшого розвитку.
  • концепт, слово, освіта, наука, мовна свідомість, прислів’я та приказки.
  • Завантажити повну версію