Серебрянська І.М. Етнокультурний концепт «природа» як складова просторового коду

 • У статті розглядається смислова структура концепту «природа» на матеріалі мови художніх творів українських письменників другої половини ХХ ст. Основна увага приділяється особливостям просторового сприйняття об’єктів природи в українській мовній картині світу. Виділяються лексико-семантичні групи, які є вербалізаторами досліджуваного концепту.
 • концепт
  просторовий код
  лексико-семантична група
  концепт
  пространственный код
  лексико-семантическая группа
  concept
  spatial code
  lexico-semantic group
 • Завантажити повну версію