Семенюк А. А. Вікові особливості мікроструктури фемінінного прескриптивного дискурсу

  • У статті розглядається мікроструктура фемінінного прескриптивного діалогічного дискурсу та вікова диференціація мовних засобів вираження стратегій і тактик комунікантів у ході кооперативного сімейного спілкування.
  • вік, возраст, age, сімейний прескриптивний дискурс, семейный прескриптивный дискурс, family make-do discourse, стратегія, стратегия, strategy, тактика, tactics, мікроструктура, микросруктура, microstructure,
  • Завантажити повну версію