Руденкo Н. В. Прагматичний аспект англомовної соціальної реклами

  • В статті аналізується прагматична спрямованість текстів англомовної соціальної реклами, а саме їх стратегії і тактики маніпулювання. Мовне маніпулювання займає особливе місце в рекламному медіа дискурсі, так як визначає використання мовних засобів на різних рівнях для створення прихованого впливу на реципієнта в соціальній рекламі для досягнення її основної мети – спонукання до дії. Прагматичний аналіз реклами дозволяє виявити мовні засоби аргументації, прийоми та тактики переконування.
  • соціальна реклама, мовна маніпуляція, мовні стратегії та тактики, мовні засоби,
    прагматична спрямованість.
  • Завантажити повну версію