(Українська) Швачко С. О. ВІДГУК офіційного опонента доктора філологічних наук, професора Швачко С. О. на дисертацію Литвин А. А. «Лінгвальні, лінгвокультурологічні та лінгвопрагматичні параметри англомовної інноваційної лексики та фразеології сфери спорту та туризму», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.04 – германські мови)