Рецензенту

Шановний Рецензенте!

Ви можете допомогти редакції, прокоментувавши відповідність матеріалу висунутим вимогам і оформленню роботи. Також Ви можете допомогти авторові, якщо запропонуєте певні рекомендації щодо удосконалення його матеріалу. Ваші коментарі допоможуть прийняти підсумкове рішення про публікацію рукопису.

Просимо звернути особливу увагу на відповідність матеріалів профілю журналу та коректність посилань на публікації, у яких викладено результати досліджень із тематики статей.

Усі Ваші коментарі будуть переслані авторовi.  Не забувайте – процедура рецензування анонімна!

Просимо Вас використовувати для рецензування матеріалів, що подаються на розгляд Редакційній колегії, спеціальний бланк (форму).

Завантажити:

Бланк рецензії (.pdf)

Бланк рецензії (.doc)

Заповнену форму рецензії Ви можете надіслати:

поштою: редколегія журналу «Філологічні трактати», група наукових журналів,

               Сумський державний університет,

               вул. Римського-Корсакова, 2, Суми, Україна, 40007

або

електронною поштою: E-mail: tractatus@sumdu.edu.ua