Ребрій О. В. Творчі виміри перекладу дитячої літератури

  • Статтю присвячено аналізу таких важливих аспектів перекладу художніх творів для дітей, як комунікативно-психологічний, дидактичний та культурологічний. Оскільки сукупна дія цих чинників визначає успішність перекладу творів дитячої літератури, сутність творчого підходу перекладача полягає у здатності до їх органічного поєднання.
  • дитяча література, детская литература, children’s literature, творчість, творчество, creativity, комунікативний, коммуникативный, communicative, дидактичний, дидактический, didactic, культурологічний чинники перекладу, культурологический аспекты перевода, cultural aspects of translation,
  • Завантажити повну версію