Прокопенко Н. М. Малі текстові форми гумористичного дискурсу

  • Стаття присвячена малим текстовим формам гумористичного дискурсу. На тлі розгляду текстів малого об’єму (О. І. Клімкіна), афоризмів (І. К. Кобякова), міні-текстів друкованих та Інтернет-джерел (К. С. Ломоносова), прислів’їв (О. В. Соболєва), малої української прози (О. О. Федосій), загадок (С. О. Швачко) робиться спроба вперше визначити типологічні, жанрові, лінгвостилістичні особливості малих текстів, спричинених природою комічного. Гумор, будучи за своєю природою пов’язаним із національною вдачею, психологією народу і ментальними рисами, зазвичай реалізується у специфічних коротких текстових формах, що дає можливість у скомпресованому вигляді за допомогою певних мовностилістичних засобів створити колоритний дискурс, розрахований на сміхову реакцію. Вивчення загальних понять, таких як: експресія, емоційність, оцінність та ін. конотативні складові – дає можливість у подальшому визначити різні прояви гумористичного дискурсу як тексту з відповідним наміром викликати в адресата певну реакцію. Як і будь-який мовленнєвий акт, який передбачає інтенцію автора, гумористичний дискурс виявляється одиницею соціолінгвальною, інтерактивною, тому для організації такого тексту потрібне чітке аранжування з використанням таких мовних засобів, які будуть достатніми для текстів гумористичного спрямування.
  • гумористичний дискурс, жанр, комічне, контекст, міні-текст, текст, юмористический дискурс, комическое, контекст, мини-текст, текст, humoristic discourse, genre, comic, context, mini-text, text
  • Завантажити повну версію