Прокопенко А. В. Конфліктні стратегії політдіяча в аспекті стратегій перекладу (на основі американського політінтерв’ю)

  • У дослідженні освітлюються питання стратегій політичної комунікації та перекладацьких стратегій. Увага фокусується на конфліктних тактиках політдіяча та їхній мовленнєвій реалізації в аспекті стратегій перекладу.
  • політична комунікація, политическая коммуникация, political communication, конфліктні стратегії, конфликтные стратегии, conflict strategies, перекладацькі стратегії, переводческие стратегии, translation strategies,
  • Завантажити повну версію