Прокопенко А. В., Картава К. Р. Ідіоми з негативною конотацією в сучасних англомовних рок-піснях: перекладацький аспект

  • Стаття присвячена дослідженню методів перекладу ідіом з негативною конотацією в англомовному пісенному дискурсі. Емоції вивчаються як соціальний та психологічний феномен. У цьому дослідженні вивчається термін “емоційно-забарвлена лексика”, його особливості та функціональне значення в пісенному дискурсі. Стаття описує визначення та розрізнення понять “денотація” та “конотація”, що є важливим для розуміння значення слів у пісенних текстах. У статті звертається увага на вираження емоцій в піснях шляхом використання лексичних засобів. Вказані особливості перекладу ідіом з негативною конотацією у рок-піснях. Проаналізовано основні способи перекладу ідіом та перекладацькі трансформації, які застосовуються при адекватному перекладі ідіом з негативною конотацією. Результати цього дослідження довели, що головною особливістю пісенного дискурсу є експресивність та єдиної моделі для перекладу ідіом з негативною конотацією не існує.
  • емоційно-забарвлені слова, експресивна лексика, негативна конотація, денотація, еквівалентність, адекватність, ідіома.
  • Завантажити повну версію