Прищепчук І. О. Реалізація семантичної моделі «фізичні та емоційні стани людини – світіння» у германських і слов’янських мовах

  • У статті описано моделі семантичного розвитку лексем з поняттєвим компонентом “світло” у германських та слов’янських мовах, у яких значення світіння походить від значення фізичних чи емоційних відчуттів людини, при цьому визначено мотиваційну основу семантичних трансформацій. Семантичні ланцюжки описано на осі “праіндоєвропейська мова – давні мови – сучасні мови”. Використання зіставного методу уможливило виокремлення спільного та відмінного у мовах зазначених груп.
  • семантична модель, мотиваційна основа, індоєвропейська праоснова, рефлекс, semantic model, motivational basis, Indo-European proto-stem, reflex, семантическая модель, мотивационная основа, индоевропейская праоснова, рефлекс
  • Завантажити повну версію