Попова О. В. Системоутворюючі характеристики дискурсу передвиборчої кампанії в аспекті перекладу

  • У статті досліджуються системоутворюючі характеристики дискурсу передвиборчої кампанії, аналізуються варіації їх вербалізації на формально–семіотичному та когнітивно–інтерпретаційному рівнях в англійській, російській та українській мовах, обґрунтовується доцільність роботи перекладача на рівні смислу слова при опрацюванні тексту передвиборчої кампанії
  • дискурс передвиборчої кампанії
    формально–семіотичний
    езотеричність
  • Завантажити повну версію