Попова О. В., Лазуткіна Ю. А. Форма continuous у американському поетичному дискурсі XXI століття

DOI: https://doi.org/10.21272/Ftrk.2018.10(3)-10

 • У статті проводиться дослідження американського поетичного дискурсу ХХІ століття з подальшим з’ясуванням ролі, яку відіграє категорія аспектуальності в процесі творення цього дискурсу. Актуальність обраної тематики зумовлена, передусім, домінуванням функціональної парадигми у сучасній лінгвістиці, а відтак, і зосередженням на вивченні мовних складників із подальшим їх «зануренням у життя» та на взаємозв’язку мовного та мовленнєвого рівнів крізь призму дискурсу.
  Ситуація, описана у вірші, так чи інакше пов’язана із ситуацією, в якій цей вірш твориться митцем. Таким чином, перед читачем постає два завдання: інтерпретувати подану за допомогою поетичних образів інформацію, і, наскільки це можливо, зануритися в ситуацію, в якій вірш створювався, відшукати можливу інформацію про адресанта, його оточення, положення і т. д. Зокрема, зануритися в ситуацію допомагає форма англійського дієслова Continuous, що розглядається як точка перетину категорій часу та аспектуальності і сприяє творенню поетичного дискурсу.
  Стаття написана в рамках теми дослідження «Механізми впливу інститутів громадського суспільства на євроінтеграційні процеси в Україні» №15.01.10-02.16/18.ЗП.
 • адресант, адресат, граматичне значення, лексичне значення, категорія аспектуальності, категорія часу, поетичний дискурс, тривала форма дієслова.
  1. Блох М. Я. Теоретическая грамматика английского языка / М. Я. Блох. – М. : Высшая школа, 1983. – 383c.
  2. Хаймович Б. С. Теоретическая грамматика английского языка/ Б. С. Хаймович, Б. И. Роговская. – М. : Высшая школа, 1967. – 300 с.
  3. Kennedy A. Current English / A.G. Kennedy.– Boston, New York, Chicago, London : Ginn., 1935. – 737 p.
  4. Poetry Foundation. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.poetryfoundation.org/poets/pattiann-rogers (дата звернення 10.07.2017).
  5. Jespersen O. A modern English Grammar on Historical Principles / O. Jespersen.– Copenhagen : E. Munksgaard, 1949. Reprinted in Great Britain, 1961. – Part IV, volume III. – 440 p. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://arrow.latrobe.edu.au:8080/vital/access/manager/Repository/latrobe:34325 (дата звернення 10.07.2017).
  6. Smith Jeane L. The Moonlight Diary, collected poems 2013// All Poetry. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://allpoetry.com/poem/12490235-The-Moonlight-Diary–collected-poems-2013-by-Jeane-L.-Smith (дата звернення 21.07.2017).
  7. Ильиш Б. А. Современный английский язык: теоретический курс / Б. А. Ильиш. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство литературы на иностранных языках, 1948. – 348 с.
  8. Poem Hunter.com. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.poemhunter.com/ (дата звернення 21.07.2017).
  9. You have a student who is constantly disrupting the class by talking out of turn…// Chegg Tutors. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.chegg.com/tutors/English-questions/You-have-a-student-who-is-constantly-disrupting-the-class-by-talking-out-of-turn-and-exhibiting-off-task-behavior-during-direct-instruction-and-collaborative-group-work-This-behavior-is-impeding-the-process-of-teaching-and-learning-in-your-classroom-and-y–V5L0U/ (дата звернення 07.01.2018).
  10. The President of Ukraine is arriving in Georgia today // Channel 1. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://old.1tv.ge/en/news/view/170102.html (дата звернення 17.08.2017).
  11. The government is going to counter ‘misinformation’ about GMO foods// The Washington Post. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/05/03/the-government-is-going-to-try-to-convince-you-to-like-gmo-foods/?utm_term=.e46c03c8b7a7 (дата звернення 17.08.2017).
  12. Rhodes C. Selected Poems, Stories, & Writings of Cliff Rhodes – II / C.Rhodes. – Lulu.com, 2008. – 172 p. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=YT_
   rAQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
   (дата звернення 13.07.2017).
  13. Milne P. To Run / Tenses // Poets Online Archive. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://web.njit.edu/~ronkowit/poetsonline/archive/arch_tenses.html (дата звернення 12.07.2017).
  14. Smith Jeane L. The Moonlight Diary, collected poems 2013// All Poetry. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://allpoetry.com/poem/12490235-The-Moonlight-Diary–collected-poems-2013-by-Jeane-L.-Smith (дата звернення 21.07.2017).
  15. Cambridge Dictionary. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://dictionary.cambridge.org/ (дата звернення 10.07.2017).
 • Завантажити повну версію