Попова О. В. Конкатенація інтра- та екстралінгвальних факторів

  • У статті здійснюється дослідження соціальних чинників та їх когнітивно-прагматичної обумовленості як канви розвитку мовної системи, що в сумарному плані може спричинити просування оказіоналізмів до подальшої узуальної практики та нормативної кодифікації.
  • екзоглосний, экзоглосный, exogloss, екстралінгвальний, экстралингвальный, extralinguistic, інтралінгвальний, интралингвальный, intralinguistic, конкатенація, конкатенация, concatenation, норма літературної мови, норма литературного языка, literary language norm, оказіональний, окказиональный, occasional, політичний дискурс, политический дискурс, political discourse, узуальний, узуальный, usual,
  • Завантажити повну версію