Рецензування

Рецензування рукописів, поданих до редакції, відбувається за процедурою «Double-Blind Peer Review», після чого автору надсилаються зауваження рецензентів та рішення редколегії про взяття до друку або відмову. У разі позитивного рецензування виправлений варіант статті підписується до друку.

Строк розгляду статті – до 90 днів

Усі статті проходять перевірку на плагіат та визначення ступеня унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення. Цитування допускається обсягом, що не перевищує 15 %  від загального обсягу статті.