Етичні аспекти редакційної політики

Редакційна політика журналу базується на традиційних етичних принципах вітчизняної наукової періодики та будується з урахуванням етичних норм і принципів роботи редакторів (Code of Conduct), розроблених Комітетом із публікаційної етики (Committee on Publication Ethics, COPE). Для забезпечення найвищих стандартів етики наукових публікацій усі сторони  видавничого процесу – автори, редактори журналу, рецензенти  – повинні діяти відповідно принципів етичної поведінки.