Погонець В. В. Нова фразеологія англійської мови військової сфери

  • У роботі проведено лінгвальний та соціолінгвальний аналізи фразеологічних інновацій військової сфери англійської мови. Визначено поняття фразеології, з’ясовано принципи класифікації фразеологічних одиниць, розподілено військові фразеологічні одиниці за двома типами класифікацій. Виявлено механізми формування фразеологізмів військової сфери сучасної англійської мови, зокрема, метафоричний та метонімічний переноси, евфемізацію. Виокремлено аналогію як універсальний механізм творення фразеологізмів. Визначено чинники, які впливають на процес збагачення військового вокабуляру та роль сучасних технологій у формуванні військових фразеологічних одиниць. Окреслено центри фразеологічних інновацій у вигляді понять та відповідних лексичних одиниць, а саме: «війна», «тероризм», «зброя та її типи».
  • військова сфера, інновації, збагачення, класифікація, механізми, формування, фразеологічні одиниці.
  • Завантажити повну версію