Плющ Б. О Особливості відтворення в англомовних перекладах контрастності як провідної риси ідіостилю В. Винниченкa

  • У цій статті, спираючись на комплексний зіставний аналіз, розглянуто особливості відтворення в англомовних перекладах малої прози В.Винниченка такої головної риси ідіостилю письменника, як контрастність.
  • переклад, перевод, translation, антитеза, antithesis, оксюморон, oxymoron, іронія, ирония, irony, контраст, interference, ідіостиль, идиостиль, idiostyle, интерференция, interference,
  • Завантажити повну версію