Павлов В. В. Інверсія як мовне явище

  • У статті розглядаються питання, пов’язані з поняттям інверсії у сучасній англійській мові. Значна увага приділяється питанням порядку слів у діахронічному аспекті, зокрема у давньоанглійській та середньоанглійській мові.
  • інверсія, инверсия, inversion, дискурс, discourse, мінімальна синтаксична конструкція, минимальная синтаксическая конструкция, minimal syntactic construction, повна інверсія, полная инверсия, complete inversion, часткова інверсія, частичная инверсия, incomplete inversion,
  • Завантажити повну версію