Паньчак О. В. Про мотивацію номінації у віртуальному світі Інтернету

  • Стаття присвячена проблемам мотивації номінації комунікантів у віртуальному світі Iнтернету. Багато сучасних лінгвістів звертали увагу на проблеми мотивації та вивчення її механізмів. У статті представлений детальний аналіз теорії іконічності Чарльза Сандерса Пірса. Об’єктом нашого дослідження є власні імена в рамках «Російського» Інтернет-простору. Вивчення віртуальних імен лише починається, що робить аналіз формальних і функціональних особливостей цієї антропонімічної категорії досить перспективним. Мета даного дослідження – виявлення мотивації вибору самономінації Інтернет-користувачами. У статті виділені і проаналізовані випадки ізоморфізму на прикладах власних імен, які функціонують на російськомовних форумах. Із проаналізованого в статті матеріалу можна зробити висновок про те, що форми власних імен мотивовані, на що вказує наявність відношень відповідності між вербальним знаком і його об’єктом. Таким чином, мотивація номінації у віртуальному світі Інтернет нами виявлена з точки зору ізоморфізму.
  • онимная номинация, ник, мотивация, иконичность, изоморфизм, семиотика, онімна номинація, нік, мотивація, іконічність, ізоморфізм, семіотика, onymic nomination, nick, motivation, iconicity, isomorphism, semiotics
  • Завантажити повну версію