Палійчук А. Л. Теперішній наративний час як засіб інтимізації

  • У статті проаналізовано вплив просторово-часової фокалізації на втілення комунікативної стратегії інтимізації в англомовному художньому дискурсі. Теперішній наративний час визначено ключовим засобом інтимізації, що застосовується у тактиках створення ефекту синхронності комунікації та присутності / залучення читача і сприяє виникненню ілюзії безпосереднього спілкування із автором.
  • автор, author, інтимізація, интимизация, intimization, комунікативна стратегія, коммуникативная стратегия, communicative strategy, просторово-часова фокалізація, пространственно-временная фокализация, spatio-temporal focalization, теперішній наративний час, настоящее нарративное время, present narrative tense, читач, читатель, reader,
  • Завантажити повну версію