Пальчун Т. О., Медвідь О. М. Лексичні інновації у медіа дискурсі

  • У статті розглядається поняття «неологізму» як лінгвальної інновації у медійному оточенні, визначається антропоцентрична сутність цього явища та його обумовленість реаліями сучасності. Автори аналізують найбільш поширені способи утворення лексичних інновацій та їх стилістично-функціональні характеристики в межах англомовного медіадискурсу.
  • лінгвальна інновація, неологізм, медіадискурс, антропоцентризм.
  • Завантажити повну версію