Овсянніков В. В., Сласна О. В. Напрям перекладу на факультетах іноземних мов

  • В статті розглядаються теоретичні аспекти напряму перекладу на факультетах іноземних мов України у зв’язку з існуючою університетською практикою викладання. Більшість вчених країни вважають, що переклад рідною мовою є єдиним «природнім» способом перекладу. Цей факт суперечить головній меті навчання на факультетах іноземних мов – досягнути рівня володіння іноземною мовою як рідною. На жаль, можновладці сприймають переклад рідною мовою як звичайне явище.
  • мова, язык, language, рідна мова, родной язык, native language, іноземна мова, иностранный язык, foreign language, переклад, перевод, translation, напрям перекладу, направление перевода, directionality of translation, переклад рідною мовою, перевод на родной язык, direct translation, переклад іноземною мовою, перевод на иностранный язык, version, «природність» перекладу, «естественность» перевода, “naturalness” of translation, лінгвістична компетенція, лингвистическая компетенция, linguistic competence,
  • Завантажити повну версію