Омельчук Ю. О. Сюрреалістичні особливості новели В. Даниленка «Сон із дзьоба стрижа»

  • У статті досліджуються особливості сюрреалістичного письма В. Даниленка, зокрема простежується символіка сновидних картин та оригінальність поєднання полярно протилежних мотивів у новелі «Сон із дзьоба стрижа».
  • сюрреалізм, танатологічний мотив, вітаїстичний мотив, образ-символ, оніричний простір, Surrealism, танатологический мотив, виталистический мотив, онирическое пространство,
  • Завантажити повну версію