Омельчук Ю. О. Об’єктивація фреймів сфера правди / сфера неправди (на матеріалі сучасних англомовних псевдоновин)

  • Сучасні мас-медіа характеризуються особливою значущістю в сфері комунікативного обміну, адже швидкий розвиток засобів масової інформації та їхня модифікація сприяють появі нових способів та методів впливу на формування ціннісних орієнтацій суспільства. Феноменом сучасного медіапростору, невід’ємною його частиною є «фейкові новини» – інструмент політичної боротьби, виявлення думок особистості та засіб впливу на свідомість та погляди інших. Досить популярними серед інтернет-користувачів є матеріали гумористично-сатиричного спрямування, глузливо-іронічні повідомлення – «фейкові новини». У статті уточнено поняття «фейк», вивчено вплив псевдоновин на реципієнтів, зазначено концептуальні поля – складові концептуальної системи неправди, прослідковано лінгвокогнітивні механізми формування псевдосмислу у текстах недостовірних новин через вербалізацію опозиційних фреймів СФЕРА ПРАВДИ vs. СФЕРА НЕПРАВДИ.
  • псевдоновина, «фейк», медіатекст, концепт, концептуальне поле, фрейм.
  • Завантажити повну версію