Ольховська А. С. Системи автоматизованого перекладу як складова фахового навчання: переваги та недоліки

  • У статті розглянуто коло проблем, пов’язаних із навчанням майбутніх перекладачів роботи зі спеціальним програмних забезпеченням. Аналізуються різни види програмного забезпечення, наводяться їх переваги для перекладачів, що полягають передусім у підвищенні ефективності праці та полегшенні дотримання одноманітності термінології та перекладу сегментів, що повторюються. Окреслюються можливі переваги та недоліки використання зазначених програм в процесі навчання. Наголошується на необхідності проведення наукової роботи із розробки засад для створення методики навчання програм автоматизованого перекладу. Зокрема, наявність великої кількості інформації, пов’язаної з цими новими технологіями, такої як історія створення згаданих програм, їх види, особливості використання тощо, вказує на необхідність створення теоретичного курсу, який доповнюватиметься практичним оволодінням навичками та вміннями користування системами автоматизованого перекладу.
  • системи автоматизованого перекладу, перекладацька компетентність, методика навчання, майбутні перекладачі.
  • Завантажити повну версію