О. А. Литвинко, Проблема полісемії (на матеріалі сучасної англійської термінологічної підсистеми машинобудування)

  • Стаття присвячена дослідженню проблеми полісемії у сучасній англійській термінології підсистеми машинобудування. Актуальність дослідження зумовлена провідною роллю науково- технічної терміносистеми в англомовній фаховій комунікації. Метою цієї статті є вивчення проблеми полісемії у зазначеній термінологічній підсистемі. Наявність полісемії у термінології є очевидною. Проведений аналіз полісемічних одиниць англійської термінологічної підсистеми машинобудування свідчить про їх поширеність у зазначеній підсистемі, незважаючи на те, що полісемія є небажаною для термінологічних систем. До складу англійської термінологічної лексики підсистеми машинобудування входять чисельні полісемантичні одиниці. Більшість ключових термінів машинобудування є полісемантичними. Полісемія є характерною рисою кореневих лексичних одиниць. Цей феномен рідко реалізується у складних лексичних утвореннях. У термінологічній підсистемі машинобудування метонімія є основним джерелом полісемії.
  • термінологія машинобудування, полісемія, полісемантичні одиниці, ключові терміни, метонімія.
  • Завантажити повну версію