Нефедченко О. І. Поняття емпатії в лінгвістиці

  • У статті проаналізовано різні підходи щодо визначення емпатії з точки зору психології та лінгвістики, з’ясовано різницю між синонімічними поняттями «симпатія» та «емпатія». Описано такі поняття, як емоції, емоційність та емотивність. Емоції – це явище, яке відноситься до сфери психіки, а емотивність – до сфери лінгвістики. З’ясовано два типи емотивних слів. Виявлені види емпатії: інтуїтивна, раціональна, емоційна, когнітивна та поведінкова. Також було описано параметри поняття «емпатія», проаналізовано дослідження вітчизняних та зарубіжних фахівців з цієї тематики. З’ясовано чотири етапи прояву емпатії: ідентифікація, інкорпорація, реверберація та відсторонення. Виявлено типи цього феномену: когнітивна та емотивна (паралельна та зворотна). У роботі ми розглянули засоби вираження емпатії в усному діалозі та художних творах. Вербальні та невербальні засоби емпатичного спілкування створюють гармонійну атмосферу між співрозмовниками, допомагають краще зрозуміти один одного.
  • емпатія, емоційність, емотивність, эмпатия, эмоциональность, эмотивность, empathy, emotionality, emotivity
  • Завантажити повну версію