Назаренко О., Іваненко О., Вітченко В. Комунікативна спрямованість власних назв в англомовному казковому дискурсі

  • У статті розглядається комунікативна роль ономастики в англомовному казковому дискурсі. Найважливіша функція ономастики в художньому дискурсі – це найменування людей, тварин, предметів, місць та подій. Власні назви є носіями комунікативної інформації і слугують способом вираження змісту тексту. Вони дають читачеві інформацію про характер, соціальний статус персонажа та його позицію в суспільстві. У статті подана класифікація власних назв залежно від об’єкта найменування. Власні назви мають когнітивне, комунікативне та семантичне навантаження і виступають заголовками для великої кількості інформації, забезпечують її збереження та використання. Власні назви є необхідними в жанрі казки і виконують роль часово-просторових покажчиків. Ономастика в казковому дискурсі створює такий фон, що змушує читача повірити в реальність подій та персонажів. Власні імена формують у читача враження достовірності художнього світу.
  • onomastics, proper names, fairy tale discourse, communication, author, recipient, nomination, ономастика, власні імена, казковий дискурс, комунікація, автор, читач, найменування, ономастика, имена собственные, сказочный дискурс, коммуникация, автор, читатель, наименование
  • Завантажити повну версію