Науменко І., Дерев’янченко М., Анохіна Т. О.Категорія негації: лексикографічний та художній дискурси

 • Категорія негації (КН) виступає об‟єктом дослідження. КН трактується як концепт, який
  представлений в лексикографічних джерелах та в художньому дискурсі англійської мови. Запропонований
  метод дослідження – онтогносеологічний. Актуальність статті об‟єктивується її топікальністю у
  режимі сучасних синкретичних досліджень, у модусах мови, мовлення та когніції. Мета статті полягає в
  осмисленні процесів категоризації та концептуалізації. Термінологія КН включає метазнаки denial,
  negation, absence, lack.
 • негація, відмова, відсутність, нестача, англійський художній дискурс, лексикографія.
 • Завантажити повну версію