Н. В. Таценко, Категорія емпатії крізь призму лінгвістичної емотіології

  • У статті систематизовано лінгвістичні трактації емпатії як когнітивно-афективного Феномена, репрезентовано різні підходи до її тлумачення в сучасному мовознавстві. У рамках Лінгвістичної емотіології проаналізовано співвідношення емоційності та емотивності в Площині емпатійної комунікативної взаємодії. Встановлено, що категорії експресивності, Інтенсивності, емотивності та оцінності є конструктивними компонентами й водночас Детермінантами емпатії, наявність яких у комунікативних комплексах забезпечує Раціонально-аксіоматичну толерантність і ефективність спілкування, реалізацію емпатійних Імплікатур, які інтегруються у феномені мовленнєвих репрезентацій.
  • емпатія, емпатійна комунікація, емпатійні імплікатури, емотивність, експресивність, інтенсивність, оцінність.
  • Завантажити повну версію