Мовчан Д., Ветошкіна М. Британський газетний дискурс: від визначення до лексико-граматичних особливостей

  • У статті досліджується поняття дискурсу загалом, та газетного дискурсу зокрема. Вважається, що газетний дискурс – це особлива форма функціонування мови, метою якої є не лише передача інформації, а й маніпулювання думками та переконаннями реципієнта. У дослідженні акцентується увага на лексичних та граматичних особливостях британського газетного дискурсу. Детально проаналізовано заголовки газетних текстів, ключові словосполучення як носії стереотипної інформації, визначено роль фразеологічних одиниць для інтенсифікації номінативного та стилістичного змісту висловлювань, охарактеризовано типологічні вияви й особливості синтаксису сучасних газетних британських онлайн-видань. Встановлено, що головними рисами британського газетного дискурсу є експресивність, лаконічність та оцінний характер інформації.
  • газетний дискурс, онлайн-видання, лексичні особливості, граматичні особливості, оцінна інформація.
  • Завантажити повну версію