Мовчан Д. В. Ономасіологічна структура словотвірних антонімів-іменників сучасної німецької мови

  • У статті досліджено німецькі антоніми-іменники словотвірної природи з позицій ономасіологічного підходу. Охарактеризовано мотиваційні особливості словотвірних антонімічних найменувань, досліджено сферу їх ономасіологічного базису та ономасіологічних ознак, а також змістових відношень між ними.
  • словотвірний антонім, словотворче значення, вмотивованість, словотвірний формант, ономасіологічний базис, ономасіологічна ознака.
  • Завантажити повну версію