Мовчан Д. В. Гетерогенний характер антонімічних зв’язків

  • Всі слова в системі мови, незалежно від контексту, об’єднані парадигматичними відношеннями, сутність яких полягає в спільності лексичних значень за одними компонентами і в протиставленні – за іншими. В межах парадигматичних відношень існують різні типи словесних опозицій. Опозиція протиставлення за принципом протилежності зумовлює антонімічні відношення. У статті здійснюється аналіз відношень протилежності, що експлікується антонімами-іменниками німецької мови, та пропонується класифікація досліджуваних одиниць за згаданим критерієм. Неоднорідний характер семантичних відношень між членами антонімічних опозицій доводить наявність контрарних, комплементарних, контрадикторних, конверсивних та реверсивних зв’язків
  • антонім, протилежність, контрарність, контрадикторність, конверсивність, реверсивність.
  • Завантажити повну версію