Медвідь О. М., Ткаченко М. О. Секондарні відчислівникові утворення сучасної англійської мови

  • У статті розглядаються лінгво-когнітивні аспекти секондарних денумеративів типу only, between. А саме, проводиться аналіз особливостей утворення цих дериватних одиниць, їх ролі та функцій в англомовному художньому дискурсі.
  • числівник, денумератив, службові слова, конверсія, афіксація, дериват, поліфункціональність, numeral, denumeral, syntactic words, conversion, affixation, derivate, semi – functionality, числительное, служебные слова, конверсия, аффиксация, дериват, полифункциональность,
  • Завантажити повну версію