Медвідь О. М., Пєтухова, А.Є., Вашист К. М. Телескопія як спосіб утворення неологізмів (на матеріалі сучасних англомовних онлайн-видань ЗМІ)

  • Стаття висвітлює дослідження явища телескопії як способу сучасного словотвору. На матеріалі сучасних англомовних онлайн-видань ЗМІ проаналізовано вживання телескопічних одиниць, виявлено їх структурно-семантичні особливості, визначені способи їх перекладу, а також досліджені продуктивність і активність телескопічного способу словотвору. Здійснений комплексний функціональний аналіз телескопічних одиниць базується на відомих класифікаціях і дає підстави вважати, що явище телескопії є продуктивним способом утворення неологізмів. Використання телескопізмів в сучасних онлайн-виданнях в останні роки набирає все більших обертів, і перекладач бере на себе відповідальність за їх декодування в мові оригіналу і адекватну інтерпретацію в мові перекладу.
  • телескопія, блендинг, словотвір, бінарна структура, неологізм, дискурс ЗМІ, телескопия, блендинг, словообразование, бинарная структура, неологизм, дискурс СМИ, telescoping, blending, word formation, binary structure, neologism, mass media discourse
  • Завантажити повну версію