Медвідь О. М., Ходцева А. О., Дяченко І. О. Лінгвопрагматичні особливості перекладу бізнес- та військової термінології в політичних промовах

 • Стаття присвячена вивченню перекладацького аспекту бізнес- тавійськової термінології,
  що використовується у політичних промовах американських президентів Барака Обами та
  Дональда Трампа. Головне завдання політичного тексту ─ маніпулювати свідомістю з метою
  прихованого впливу на здійснення вибору за допомогою мови. Використання термінологічних
  одиниць додає прагматичного забарвлення політичному виступу, саме тому правильне
  декодування галузевої термінологічної лексики забезпечує адекватну передачу комунікативно-
  прагматичного аспекту промови, а також не порушує індивідуальний стиль політика. До
  основних перекладацьких трансформацій військової термінології та бізнес-термінів
  належать: транскодування, калькування, генералізація та конкретизація значення, додавання,
  еквівалентний, антонімічний і описовий переклади, вилучення -у статті розглядаються та
  аналізуються конкретні випадки їх застосування.
 • політичний дискурс, політична промова, термінологічна одиниця,
  перекладацькі трансформації, бізнес-терміни, військова термінологія.
 • Завантажити повну версію