Медвідь К. М., Швачко С. О. Категорія негації як фундаментальний лінгвістичний феномен

  • Cтаття аналізує понятійно-філософські та лінгво-когнітивні засади мовної категорії негації. Як ментальна категорія категорія негації відображує існуючі норми свідомості в мові через різні лінгвальні засоби на різних мовних рівнях. Негація вивчається як специфічна форма предикації, яка може змінювати хід комунікації, а також встановлювати нові відносини і “новий порядок” в логіко-граматичному членуванні пропозиції.
  • універсальна категорія негоції (заперечення), лінгвістичний феномен, функціонально-семантичне поле заперечення.
  • Завантажити повну версію