Мазуренко В. О., Логвиненко Ю. В. Антропологічний вектор української наукової фантастики (за романом М. Руденка «Ковчег Всесвіту»

  • У статті викладено та проаналізовано погляди М. Руденка на людину. Доведено, що поява численних глобальних загально-цивілізаційних проблем викликана антропоцентричним світоглядом людства. Письменник пропонує подолати ці проблеми шляхом формування нового світогляду людини – антропокосмізму. Розкрито масштабність ідей, вкладених автором у науково-фантастичний роман, а саме: загрози та можливі наслідки від використання атомної енергії й ядерної зброї. Проаналізовано, як письменник бачить людину, сенс людського існування, способи самовираження, форми суспільного устрою, мораль, світогляд, норми і правила співжиття на планеті й у Всесвіті. Висвітлено авторську концепцію світобудови та місця людини в ній. Ключові слова:
  • антропологія, антропоцентризм, астероїд, людина, макрокосм, мікрокосм, наука, наукова фантастика, прогнозування майбутнього, розвиток, антропология, антропоцентризм, астероид, человек, макрокосм, микрокосм, наука, научная фантастика, прогнозирования будущего, развитие, anthropology, anthropocentrism, asteroid, man, macrocosm, microcosm, science, science fiction, future forecasting, development
  • Завантажити повну версію