Маркова О. І. Внутрішня форма концепту «патріотизм» на базі етимологічного аналізу

  • Передбачаючи наявність базових спільних цінностей, патріотизм у мові виражається через систему комплексної (культурно-ментально-мовної) одиниці – концепт. Засвоєння цього феномену змінювалось і трансформувалось у процесі вдосконалення самої свідомості. У статті досліджується прихована складова лінгвокогнітивного феномену – внутрішньої форми слова, що номінує концепт ПАТРІОТИЗМ. Вивчення внутрішньої форми слова на основі етимологічного аналізу відкриває можливості реконструкції окремих ланцюжків мовної номінації, даючи тим самим певну інформацію щодо народження і функціонування слова в мовознавчому, когнітивному та етнологічному аспектах дослідження. Етимологічний аналіз уможливлює виявлення внутрішньої форми, яка сприяє з’ясуванню початкових асоціацій, первинних концептуальних ознак. У статті розглянуто різноманітні аспекти смислу концепту ПАТРІОТИЗМ, проаналізовано його асоціативний потенціал, виокремлено універсальні лінгвокультурні риси кодування концепту.
  • внутрішня форма слова, концепт, етимологічний аналіз, патріотизм.
  • Завантажити повну версію