Головна

Журнал «Філологічні трактати» є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.
Журнал публікує оригінальні статті, що охоплюють широке коло питань сучасного літературо- ,  мовознавства, проблем перекладу та творчості діячів літератури.

Редакція журналу прагне забезпечити найвищі стандарти етики.  Згідно з цим, усі сторони видавничого процесу – автори, редактори журналу, рецензенти – повинні діяти відповідно до встановлених стандартів етичної поведінки та виконувати свої обов’язки.

Рік заснування:  1994
1994-2007 роки виходив під назвою «Вісник Сумського державного університету»,  ISSN 1817-9215 (Print), ISSN 1817-9290 (Online)
Варіант  назви:  «Вісник Сумського державного університету. Серія Філологічні науки»
2007 –  2009 роки виходив під назвою «Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія»
Скорочена / транслітерована назва журналу:   Філол. трактати  (українською), Filol. Traktati (англійською)/  Fìlologìčnì traktati  (Online),  Filologičeskie traktaty (Online)
Проблематика: Проблеми перекладу як засобу вторинної комунікації, творчість діячів літератури, актуальні проблеми сучасного літературознавства і мовознавства
Свідоцтво про державну реєстрацію: № 15593- 4065 ПР від  9.07.2009 р.
ISSN  2077-804X (Print);   2410-373X (Online)
Фаховість: Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України з філологічних наук (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 10.11.2015 р.)
Періодичність: 4 рази на рік.

Графік виходу номерів ( № 1 – березень;  № 2 – червень;

№ 3 – жовтень; № 4 – грудень).

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, французька, німецька (змішаними мовами)
Засновник: Сумський державний університет; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Видавець: Сумський державний університет
Рецензованість журналу: Матеріали, подані до редакції, проходять процедуру закритого рецензування

Open Archive Initiative

Редакція журналу «Філологічні трактати» дотримується принципу відкритого доступу та прагне якнайширшої популяризації доробку своїх авторів, керуючись у своїй роботі принципами Budapest Open Access Initiative , тому будь-який користувач сайту має можливість безкоштовно переглянути, завантажити, роздрукувати, зробити посилання на будь-яку статтю журналу, завчасно не отримуючи дозволу на використання цієї інформації від автора чи видавця .

Журнал розміщено в таких міжнародних наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

1 Інституційний репозиторій Сумського державного університету 

2 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

3 Ulrichsweb (база доступна тільки за підпискою)

4 Google Scholar

5 Index Copernicus (55,93 бали за 2015 рік)

6 РІНЦ (eLIBRARY.RU)

7 Open Academic Journals Index 

Контактна інформація

Адреса редакції: Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, Сумський державний університет, редакція журналу «Філологічні трактати»
Електронна скринька редакції: tractatus@sumdu.edu.ua
Телефон: + 380 542 665-133
Головний редактор: Ткаченко Олена Григорівна
Телефон: + 380 542 33 02 25