Лукьянова Т. Г. Жанрово-стилістичні особливості перекладу субтитрів (на матеріалі англомовних художніх фільмів)

  • Дослідження присвячено питанням адекватного перекладу субтитрів до художніх фільмів з англійської мови на українську, зокрема жанрово-стилістичним особливостям. У статті розглядаються теоретичні аспекти перекладу художніх фільмів, висвітлюються поняття кінотексту, кіноперекладу, субтитрування,порівнюються переклади таких лінгвістичних елементів як реалії, розмовна лексика та сленг, аналізується переклад метафори, метонімії та евфемізмів.
  • кінотекст, кинотекст, film text, кінопереклад, киноперевод, film translation, субтитри, субтитры, subtitling, реалії, реалии, realia, розмовна лексика, разговорная лексика, colloquial vocabulary, сленг, slang, метафора, metaphor, метонімія, метонимия, metonymy, евфемізм, эвфемизм, euphemism,
  • Завантажити повну версію