Лобачова І. М. Синекдоха як один із засобів творення тропеїчної образності в українських текстах Біблії

  • У статті досліджено функціонування синекдохи в українськомовних текстах Біблії ХХ ст. Виокремлено лексичні групи іменників, що найчастіше вступають у кількісно-замінні відношення в українських перекладах Святого Письма І. Огієнка та І. Хоменка. З’ясовано тотожність і відмінність у вживанні синекдохи в співвідносних біблійних контекстах зазначених авторів.
  • Біблія, синекдоха, тропеїчна образність, кількісно-замінні відношення.
  • Завантажити повну версію