Літвіненко Г. І. Функціонально-стилістичні характеристики наукової прози та врахування їх у професійно-мовленневом спілкуванні

 • Стаття присвячена дослідженню особливостей мови наукових та технічних текстів з позиції функціональної стилістики. Звертається увага на врахування цих особливостей під час породження писемно-мовленнєвих творів у процесі професійного спілкування, зокрема, під час використання англійської мови як мови міжнародного спілкування.
 • научная проза
  функциональная стилистика
  письменно-речевое общение
  наукова проза
  функціональна стилістика
  професійне спілкування
  scientific prose
  functional style
  professional communication
 • Завантажити повну версію