Лещенко О. І. Типологія авторської представленості в сильних позиціях тексту

  • У статті досліджуються типологічні тенденції омовлення антропоцентричності у фреймових блоках тексту. Фокусується увага на способах і засобах вербалізації авторської присутності у фольклорному дискурсі. Здійснюється грунтовний типологічний аналіз маркерів авторської представленості, зафіксованих в зачинах і фіналах англомовних казок.
  • маркеры авторской представленности, маркери авторської представленості, markers of author`s representation, антропоцентричность, антропоцентричність, anthropocentrism, нарратор, наратор, narrator,
  • Завантажити повну версію