Лещенко О.І. Лінгвокреативна діяльність наратора у художньому тексті (на матеріалі текстів англомовних казок)

 • У статті досліджується дієвість антропоцентричного принципу на матеріалі англомовної казки. Фокусується увага на лінгвокреативній діяльності наратора, на антропоцентричному центрі як на одній із домінантних категорій тексту. Ідентифікуються вербальні засоби її репрезентації
  антропоцентричний принцип, лінгвокреативна діяльність, наратор, вербальні засоби, текстові неологізми
 • лингвокреативная деятельность
  нарратор
  текстовые неологизмы
  языковые средства
  лінгвокреативна діяльність
  вербальні засоби
  текстові неологізми
  linguocreative
  narrator
  verbal means
  text neologisms
 • Завантажити повну версію