Лагдан С. П. Структурні моделі аналітичних термінів із компонентом «вагон» (на матеріалі термінології залізничного транспорту)

 • Серед способів творення галузевих термінів найбільш поширеним є синтаксичний. Перевага
  термінологічних словосполучень над термінами-словами полягає в їх здатності виражати
  більш складні поняття. У статті термінологічні словосполучення галузі залізничного
  транспорту проаналізовані в новому ракурсі. Досліджені структурні моделі аналітичних
  термінів із компонентом «вагон», серед яких виділені найбільш продуктивні.
  В аналітичних термінах компонент «вагон» виступає або головним словом, ядром
  словосполучення, або залежним словом. Проте позиція компонента може змінюватися під час
  творення словосполучень вищого порядку. За структурою аналітичні терміни бувають дво-,
  три-, чотири- й багатокомпонентні. Найбільш поширеними є дво- і трикомпонентні терміни.
  Для двокомпонентних термінів із лексемою «вагон» у головній позиції найпродуктивнішою є
  модель «прикметник (дієприкметник) + іменник». Двокомпонентні терміни з лексемою «вагон»
  у залежній позиції творяться виключно за моделлю «іменник + іменник». Серед
  трикомпонентних переважають терміни з лексемою «вагон» у залежній позиції.
  Продуктивними моделями їх творення є «прикметник + іменник + іменник» та «іменник +
  іменник + іменник».
  Продуктивність компонента «вагон» у термінотворенні пояснюється тим, що він
  належить до вузькоспеціальних термінів і позначає один з основних залізничних транспортних
  засобів.
 • компонент «вагон», термінологічні словосполучення, структурна модель,
  іменник, прикметник.
  DOI: 10.21272/Ftrk.2018.10(2)-09
 • Завантажити повну версію